martedì 13 ottobre 2009

U nannu ca coppulaU tempu, di scurriri nun cià tagghia;
si movi, si 'nturcinia,
tanticchia comu nu scussuni.
'N nannu, cu na coppula 'mpicata 'ntesta.
'nsognu intra lu cori
u vinu ro so vignetu
lentu lentu vessa.


Intra ri iddu, su tta rinesci di taliari,
milli stori passati:
'n cuteddu, 'nmaranzanu, 'nciuri
sbrizza ri luna, stiddi 'ntra li so occhi;
saggizzi massacani, spiranzi ventu.
Nfacci a iddu na mula a denti apetti

U ciatu ie lava e dill'occhi svanisci.
A cussa è prescia
U tempu nun avi tempu
si movi muschitta supr'an vitru
a fini 'n piciriddu
cà fa 'n gniocu crudeli
arrinesci a stampalla e iddu arriri.

Ju u sacciu
u tempu nun si femma, passa
macari su stu nannu
chiu lentu assai lu so vinu vessa

Nessun commento:

Per aiutarvi a capire, qualunque sia la Vostra lingua

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...